Nhập từ khóa cần tìm

Cơ cấu tô chức

MARINE SKY LOGISTICS là một trong những công ty hoạt động trong lĩnh vực giao nhận vận tải quốc tế. Chúng tôi có một đội ngũ nhân viên chuyên ngành về thương mại quốc tế với trình độ cao, nghiệp vụ vững chắc. Chúng tôi rất mong muốn được hỗ trợ, tư vấn tốt cho Qúy doanh nghiệp.

Với hệ thống Agent toàn cầu, với đông đảo cán bộ nhân viên có kinh nghiệm làm việc lâu năm trong lĩnh vực giao nhận hàng hóa quốc tế, với nghiệp vu vững chắc, tinh thần làm việc nghiêm túc, tất cả chúng tôi rât mong muốn được cung cấp cho Qúy doanh nghiệp các dịch vụ về vận tải biển, hàng không và đường bộ tốt nhất.

Ngành nghề kinh doanh

  • Giao Nhận và Vận Chuyển – Đào Tạo
  • Vận Chuyển Hàng Hóa, Giao Nhận Vận Chuyển Hàng Hóa
  • Vận Tải Biển
  • Vận Tải Đường Bộ