Nhập từ khóa cần tìm

Dịch vụ giao nhận tận nơi

Dịch vụ giao nhận tận nơi

Dịch vụ giao nhận tận nơi

Nhận vận chuyển vận, ship tất cả các hàng hóa là bưu kiện, bưu phẩm như: thư từ, tài liệu, hồ sơ thầu, hồ sơ tuyển sinh, giấy tờ chứng nhận, chưng từ, hóa đơn, vận chuyển các vật phẩm tài liệu, folder, brochue, leaflet…Không giới hạn về kích thước cũng như là trọng lượng. Nhận chuyển phát hàng: Lô, hàng kiện, hàng dự án, hàng công kềnh, quá khổ, quá tải, siêu trọng siêu trường, hàng đặc biệt……..

Thông tin liên quan

Chưa có nhận xét nào

Hãy đang 1 nhận xét

Your email address will not be published.