Nhập từ khóa cần tìm

Định hướng – Sứ mệnh – Trách nhiệm

TẦM NHÌN
“Trở thành nhà cung ứng dịch vụhàng đầu vềsản phẩm Logistics chất lượng cao cấp được khách hàng và đối thủcạnh tranh công nhận trên thịtrường mà chúng ta đã chọn và tiếp tục hướng đến những thịtrường cao cấp hơn thay vì chỉchú trọng tăng sốlượng tiêu thụ.”
SỨMỆNH
“Mang đến một đẳng cấp cao nhất về chất lượng, dịch vụ, sự tín nhiệm và những tiêu chuẩn đạo đức trong ngành Logistics cùng với những cơ hội nghề nghiệp không giới hạn cho tất cả nhân viên”
“Chúng tôi cam kết về trách nhiệm xã hội trong việc cải thiện chất lượng sống của tất cả nhân viên”
 CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG
Là một nhà cung ứng dịch vụ sản phẩm Logistics cao cấp, tất cả Nhân viên phải hiểu rằng công ty chúng ta không thể tồn tại và sẽ mất khách hàng nếu họ không chấp nhận sản phấm mà chúng ta mang đến, khi đó chúng ta sẽ mất tất cả: công việc, lợi nhuận, lương bổng và phúc lợi. Do vậy, toàn thể Nhân viên trong Công ty luôn cam kết mạnh mẽ về chất lượng sản phấm mà chúng ta tạo ra cũng như chất lượng dịch vụ hay công việc mà mỗỉ thành viên Marine Sky Logistics đang thực hiện.
Luôn vươn đến sự hoàn thiện
Trên thực tế không có giới hạn hay chuấn mực nào về sự hoàn thiện nhưng chúng ta tin tưởng và cam kết rằng mỗi cá nhân dù ở bất kỳ vị trí nào, làm bất cứ công việc gì từ người nhân viên đến người quản lý đều phảỉ bảo đảm rằng mọi hoạt động mà chúng ta thực thi.Sự hài lòng của khách hàng là tiêu chuẩn đo lường cao nhất về chất lượng. Vào bất cứ thời điểm nào, bất kỳ sản phẩm hay dịch vụ nào mà chúng ta cung cấp cho khách hàng cũng đều phải có chất lượng cao nhất và thái độ phục vụ tốt nhất. Cho dù kết quả công việc là một chi tiết, một sản phẩm, một sự hứa hẹn hay thông tin chúng ta cũng phải làm cho khách hàng hài lòng. Khách hàng phải được hiếu theo nghĩa rộng không chỉ là những người mua và sử dụng sản phấm hay dịch vụ của chúng ta ở bên ngoài mà chúng ta còn có những khách hàng ngay bên trong nội bộ. Nhân viên thực hiện công đoạn trước sẽ phải phục vụ và làm hài lòng khách hàng là những công đoạn sau, bộ phận này sẽ phải phục vụ và làm hài lòng khách hàng là những bộ phận khác có liên quan. Do vậy, chúng ta chỉ được phép thỏa mãn về chất lượng khi tất cả khách hàng của chúng ta hài lòng
Chất lượng dịch vụ là làm đúng ngay từ đầu
Việc đảm bảo chất lượng không phải chỉ là các biện pháp kiểm tra, đo lường trong quá trình làm việc và khi kết thúc công việc mà phải đảm bảo chất lượng ngay cả khi bắt đầu . Việc đảm bảo chất lượng cũng không phải chỉ là trách nhiệm của một bộ phận hay một nhóm nhân viên giám sát chất lượng dịch vụ tại các công đoạn mà còn là bổn phận của tất cả nhân viên.
Chất lượng phải luôn được tất cả nhân viên quan tâm và đảm bảo sao cho ngay từ khi bắt đầu công việc mọi thứ phải đạt hay vượt qua các tiêu chuấn đã được thiết lập và khi nào cũng như vậy. Do vậy mỗi nhân viên phải hiểu chính mình là người đầu tiên chịu trách nhiệm giám sát chất lượng công việc do mình thực hiện và phải bảo đảm làm đúng ngay từ khi bắt đầu công việc
Chất lượng nhân viên sẽ quyết định chất lượng sản phẩm dịch vụ
Với phương châm luôn lấy con người làm trọng tâm cho mọi hoạt động, Ban Giám đốc công ty luôn hiếu rằng nhân viên là nguồn lực quan trọng nhất làm gia tăng giá trị của Công ty. Do vậy công ty luôn khuyến khích và tạo cơ hộỉ cho Nhân viên tham gia các hoạt động đào tạo nhằm nâng cao các kỹ năng nghề nghiệp đế tạo ra sản phấm dịch vụ và cung cấp dịch vụ có chất lượng tốt và ngày càng tốt hơn
Chất lượng là một giá trị, là văn hóa công ty
Chất lượng là mục tiêu hàng đầu. Đây không chỉ là sự cam kết, một mục tiêu hay ưu thế cạnh tranh mà còn là một bộ phận không tách rời của văn hóa công ty và là giá trị chủ đạo đo lường tất cả các hoạt động của công ty cũng như kết quả thực hiện công việc của các bộ phận chức năng và của mỗi thành viên trong công ty.