Nhập từ khóa cần tìm

Giới thiệu Marine Sky Logistics

Công ty TNHH Marine Sky Logistics đã cung cấp dịch vụ giao nhận vận  tải và các giải pháp hỗ trợ thương mại, xuất nhập khẩu tại Việt Nam  trong gần 5 năm qua.

Cuối năm 2008, MS Logistics bắt đầu hoạt động thăm dò và thử ghiệm thị trường tại nhiều khu vực. Đến năm 2011, đã dần chuyển đổi và đăng ký chính thức thành Công ty TNHH MTV Marine Sky Logistics. Kể từ đó, Công ty đã phát triển trên nhiều địa điểm thuộc phạm vi cả nước và hiện đã sử dụng hơn 70 nhân viên trực thuộc khối Văn Phòng và Kỹ Thuật Giao Nhận. Marine Sky Logistics đã từng bước chậm chắc xây dựng danh tiếng như là một trong những nhà cung cấp  dịch vụ uy tín và nhanh nhạy hàng đầu Việt Nam.