Nhập từ khóa cần tìm

Vận tải đường biển

Vận tải đường biển

Vận tải đường biển

Vận tải đường biển là một hình thức vận tải có liên quan đến việc sử dụng kết cấu hạ tầng và phương tiện vận tải biển, đó là việc sử dụng những khu đất, khu nước gắn liền với các tuyến đường biển nối liền các quốc gia, các vùng lãnh thổ, hoặc các khu vực trong phạm vi một quốc gia, và việc sử dụng tầu biển, các thiết bị xếp dỡ… để phục vụ việc dịch chuyển hành khách và hàng hoá trên những tuyến đường biển.

Thông tin liên quan

Chưa có nhận xét nào

Hãy đang 1 nhận xét

Your email address will not be published.